Mindfullness

Går du glip af et helt livs øjeblikke – går du glip af livet!

Mindfulness har sin oprindelse i den buddhistiske lære og er blevet tilpasset mennesker i den vestlige verden. Mindfulness trænes og læres gennem opmærksomhedsøvelser og meditation. 

Ved at praktisere mindfulness opnår man at blive bevidst nærværende i hverdagen – uanset hvad vi beskæftiger os med. Man bliver ligeledes bevidst om sammenhængen mellem vore tanker, følelser og kropsfornemmelser. 

”Bivirkninger” ved mindfulness – kursister har beskrevet mindfulness med følgende ord: mere opmærksom og nærværende – at være tilstede i nuet – oplevelse af stilhed/ro – venlighed/kærlighed – oplevelse af velvære og sundhed – større koncentrationsevne – mere effektiv – mere energi – ikke dømmende – accept af det som er – større bevidsthed. 

Effekten af mindfulness er veldokumenteret af forskere. Teknikken er et godt redskab til at håndtere stress og har ligeledes haft stor effekt for personer med depression. 

Mindfullness

Jeg er underviser på FOF i såvel Herning som Ringkøbing i et forløb over 10 uger.

Jeg er underviser i såvel Herning som Ringkøbing, her kan du se min kursusoversigt; FOF

Mindfulness for virksomheder eller andre grupper

Det er også muligt at engagere mig til et forløb i en virksomhed eller andre grupper.
Kontakt mig for en snak om et individuelt forløb.