Reikihealing

Reiki healing behandlingReiki betyder universel livsenergi. Alt i universet består af energi. Derfor har vi som mennesker - udover den fysiske krop - et energilegeme, så påvirkes at vore tanker, handlinger og oplevelser. Udsætter vi os for eksempelvis stress - ikke kun arbejdsmæssigt - eller er vi følelsesmæssigt påvirket at hændelser, har bekymringer og ikke føler os lykkelige, forplanter disse negative energier sig først i energilegemet og der skabes en ubalance, som efterfølgende eller siden hen opleves som et fysisk/psykisk symptom.

Som healer kan man overføre/kanalisere denne universelle livsenergi (til mennesker, dyr og meget andet) og dermed genskabe en energimæssig balance.

Alle kan lære at heale - og Reiki er en af de mest simple healingsteknikker og et fantastisk redskab til at skabe balance i sind, krop og ånd og til personlig udvikling.

Jeg kan ikke love helbredelse, men det er mit største ønske at hjælpe et menneske fri af smerte og lidelse og videregive indsigter, som kan skabe lykke og livskvalitet.