Reiki's historie

Her gengives i en kort udgave Takata's fortælling om Reiki's oprindelse. Den fulde historie gengives i Reiki-bøger og under et kursusforløb. Der er siden lavet omfattende research omkring Mikao Usui, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn til detaljer i nedennævnte fortælling:

Mikao Usui, som blev født i 1865 var omkring århundredeskiftet lærer i Kyoto, hvor eleverne en dag spurgte ham, om han troede på beretningerne om Jesus' helbredelser ved håndspålæggelse og om han i så fald kunne vise dem hvordan.

Han troede på historierne, men kunne ikke vise hvordan. Det gav anledning til at Usui dagen efter opgav sin gerning og satte sig for at finde nøglen til denne helbredelsesmetode.

Usui rejste til USA og studerede kristendom. Men han fandt ikke nøglen og rejste tilbage til Japan, hvor han lærte sig kinesisk og sanskrit for at studere de budhistiske skrifter. Her fandt han hvad han søgte, men viste ikke hvordan han skulle bruge symbolerne.

På et tidspunkt begiver Usui sig til det hellige bjerg Kuriyama for at faste og meditere i 21 dage. På  den 21. dag får Usui et syn / en åbenbaring, hvor symbolerne indprentes i ham, og han ved nu hvordan de skal bruges i praksis. I de efterfølgende år rejser Usui rundt i Japan for at undervise og praktisere Reiki.

På sin rejse i Japan bliver Chujiro Hayashi den nærmeste elev til Mikao Usui, som videregiver sin viden til Hayashi og uddanner ham til Reikimester.