Går du glip af et helt livs øjeblikke - går du glip af livet!

Mindfulness har sin oprindelse i den buddhistiske lære og er blevet tilpasset mennesker i den vestlige verden.

Mindfulness trænes og læres gennem opmærksomhedsøvelser og meditation.

Ved at praktisere mindfulness opnår man at blive bevidst nærværende i hverdagen - uanset hvad vi beskæftiger os med. Man bliver ligeledes bevidst om sammenhængen mellem vore tanker, følelser og kropsfornemmelser.

Bivirkninger ved mindfulness - kursister har beskrevet mindfulness med følgende ord: mere opmærksom og nærværende - at være tilstede i nuet - oplevelse af stilhed/ro - venlighed/kærlighed - oplevelse af velvære og sundhed - større koncentrationsevne - mere effektiv - mere energi - ikke dømmende - accept af det som er - større bevidsthed.

Effekten af mindfulness er veldokumenteret af forskere. Teknikken er et godt redskab til at håndtere stress og har ligeledes haft stor effekt for personer med depression.

Mindfulness på FOF

Jeg er underviser på FOF. Her kan du tilmelde dig et kursusforløb over 10 uger.